Miško kirtimo tipai

0

Miško darbų atlikimui įprastai yra naudojama įvairi miško technika, kurios pasirinkimas šiuo metu yra tikrai labai didelis. Vartotojai visuomet turi galimybę atsižvelgti į interneto vartotojų atsiliepimus bei rekomendacijas, pasitarti su šia technika prekiaujančiais specialistais, ir t.t. Atliekant miško darbus visada yra svarbu laikytis saugumo, ir, žinoma, nustatytų taisyklių. Taip pat pravartu žinoti, kokie yra miško kirtimo tipai ir kuo jie tarpusavyje skiriasi.

Ugdymo kirtimai

Atliekant ugdymo kirtimus siekiama pagerinti medelyno kokybę ir produktyvumą. Ugdymo kirtimai yra reikalingi tada, kai siekiama suformuoti pageidaujamą medelyno tankumą ar populiaciją, kai norima padidinti medelyno atsparumą vėjalaužoms ir vėjavartoms, ir t.t. Minkštųjų lapuočių (beržų, drebulių, liepų, baltalksnių ir juodalksnių) ugdymo kirtimai yra leidžiami iki pat šių medžių brandos amžiaus. Ugdymo kirtimai nėra leistini tuomet, kai kietiesiems lapuočiams (ąžuolams ir uosiams) lieka 20 metų iki brandoms bei spygliuočiams (eglėms ir pušims) likus 10 metų iki brandos. Ugdymo kirtimai yra skirstomi į tris grupes: į jaunuolynų ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus. Jaunuolynų kirtimas yra atliekamas tuomet, kada yra siekiama suformuoti tam tikrą miško tankumo ir sudėtį:  minkštieji lapuočiai medelynuose yra kertami nuo 6 metų, kietieji lapuočiai – nuo 8 metų. Retinimas ir einamieji kirtimai yra atliekami tuomet, kai medelynui yra 20 ir daugiau metų.

Ūkinio miško kirtimai

Ūkinis miškas – tai sąmoningai užveistas miškas, kuris, pasiekęs brandos amžių, turi būti kertamas. Atliekant pagrindinį kirtimą mediena yra panaudojama pagal  jos paskirtį, o žemė yra atlaisvinama kitų medžių sodinimui. Gali būti atliekamas atrankinis, atvejinis arba plynas miško kirtimas. Atrankinis kirtimas dažniausiai atliekamas tada, kai siekiama pamažu iškirsti medžius ir gauti tolygias pajamas iš apdirbamos medienos. Atrankinis kirtimas gali būti dviejų tipų – laisvasis arba grupinis: laisvieji kirtimai atliekami praėjus ne mažiau nei penkeriems metams po miško kirtimo, o grupiniai kirtimai yra atliekami medžių grupėmis, kurių plotas yra ne mažesnis nei 0,1 ha. Atrankinių kirtimų metu iškertamos medienos kiekis negali būti didesnis net trisdešimt procentų bendro miško ploto. Lyginant su atvejiniu ir plyno miško kirtimu, atrankinis kirtimas duoda mažiausią momentinę finansinę naudą: tenka mokėti 15 procentų gyventojų pajamų mokesčio ir penkis procentus bendrosioms miško ūkio reikmėms. Jei yra taikomas atvejinis kirtimas, gaunama maždaug ketvirtadaliu didesnė finansinė nauda lyginant su plynu miško kirtimu.

Atliekant miško kirtimus visuomet gali praversti specialios paskirties miško technika, kurios pasirinkimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Prekyboje galime rasti įvairių gamintojų miško technikos, kurios specifikacijos gali labai varijuoti. Jei siekiama sutaupyti pinigų, taip pat yra galimybė pasvarstyti apie naudotos miško technikos įsigijimą arba apie jos nuomą – pasvėrę galimų sprendimų privalumus ir trūkumus tikrai atrasite geriausią sprendimą.

Dalintis
FacebookTwitterLinkedIn

Palikti komentarą